İstihbarat servislerinin faaliyetleri nelerdir?

İstihbarat servislerinin faaliyetleri nelerdir?

Toplama: Verilerin elde edilmesidir. Açık ya da casuslar, istihbarat üyeleri, taraf değiştirenler, itirafçılar gibi gizli kaynakların kullanılmasıyla gerçekleşir.

Çözümleme: Verilerin süzülmesi, karşılaştırılması ve politika üreticilerine karmaşık durum ve konuların kavranmasını sağlayacak uygun ve güvenilir bilgi veren istihbarat ürünleri haline getirilmesidir.

Karış casusluk: Yabancı istihbarat servislerinin ya da yabancıların denetimindeki diğer grupların devlete karşı casusluk, yıkıcı faaliyet ve sabotaj yapmasını engellemek üzerine yoğunlaşır. Bu amaçla önleyici tedbir olarak sorgulama, inceleme ve izleme, örgütlerin kandırılması, bölünmesi ve yönlendirilmesi gibi yöntemler kullanılmaktadır.  Örneğin bir ülke düşman ülke içerisinde silah ve para yardımı yaparak bir örgüt kurulmasına yardımcı olur. Düşman ülke bunu göz önünde bulundurup o örgüte gönüllü olarak aynı fikre, ideolojiye sahip rolü yapacak bir ajan göndererek istihbarat toplaması gibi basit bir örnek verebilirim. Bu esasen örtülü faaliyete girer.

Çözümleme ve üretim: Elde edilen bilgilerin son haline getirilmiş istihbarat ürünlerine dönüşmesidir. Bu ürünlerin işe yaraması için çözümlemeler yerinde, hızlı ve eksiksiz olmalıdır. Elde edilen sonuçlara nasıl ulaşıldığını, mümkünse kaynaklarıyla açıklamalıdırlar. Çözümlemeleri destekleyen başlıca unsurlar ve bu unsurların değişmesi halinde doğabilecek alternatif sonuçlar izah edilmelidir. Etkin istihbarat karanlıkta kalan noktaları da açıklığa kavuşturur.

Dağıtım: Son haline getirilmiş istihbarat ürünün ya da başka şekilde yetkilendirilmiş karar ve siyaset üretim mekanizmalarına dağıtılmasıdır.