Silah Bulundurma Adres Değişikliği Dilekçesi

Silah Bulundurma Adres Değişikliği Dilekçesi

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

( Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü )

 

 

Adıma kayıtlı bulunan …………………..… marka,  …………… çap ve …………….. seri numaralı silahımı bulundurduğum …………………………………….…………………. adresinden yeni taşınacağım  ………………………….. ………………………………………

adresine götüre bilmem için …………….. günü ………… ile …………. saatleri arasına silah nakil belgesi verilerek,  yeni adresime göre bulundurma ruhsatı düzenlenmesini talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.  …/…../20.…

 

 

 

                                                                                                       Adı Soyadı

                                                                                                      İmza

 

T.C:

MESLEK:

TEL NO:

A D R E S :

 

 

 

 

Bu kısım görevli memur tarafından doldurulacaktır.

SİLAH KONTROL FORMU

 

SİLAHIN                                                      KONTROL EDENİN

Cinsi

 

İmzası

 

Markası

 

Adı Soyadı

 

Çapı

 

Rütbesi

 

Seri No.

 

Sicili

 

Tarih:

 

91/1779 sayılı yönetmeliğin 20. maddesi gereğince kontrol edilmiştir.

 

 

TEBLİĞ TEBELLÜĞ TUTANAĞI

 

 

 

 Tarafıma teslim edilen silah ruhsat kartımda yazılı bulunan geçerlilik süresi sona erdiğinde, Altı (6) ay zarfında ruhsatımı yeniletmem gerektiği aksi takdirde ruhsatımın iptal edileceği, bu şekilde ruhsatı iptal edilen silahımı, başkasına devretmek zorunda kalacağım veyahut idari para cezası ödemek şartıyla yeniden ruhsata bağlatabileceğim, hususları tarafıma tebliğ edilmiştir.

             

 

 

  TEBLİĞ EDEN                             TEBLİĞ TARİHİ                         TEBELLÜĞ EDEN

    ADI SOYADI                                                                                          ADI SOYADI

RÜTBE VE SİCİLİ                                                                                  RUHSAT SAHİBİ

 

 

 

İndirmek için Tıkla