NİŞAN ALMA TEKNİĞİ

NİŞAN ALMA TEKNİĞİ

NİŞAN ALMA TEKNİĞİ

KABZA KAVRAMA

Silahın kabzasını kavrayarak silaha hakim olduğunu hissetme atış esnasında önemlidir.

Atış Gözünün Tayini

Nişan alırken en önemli konularda birisi de doğru göz ile atış yapabilmektir. Profesyonel olmayan atıcılarda yanlış bir kanı olarak sağ elini kullanan atıcıların sağ gözü ile, sol elini kullanan atıcıların sol gözü ile atış yapmaları gerektiği söylenmektedir. Halbuki sağ elini kullanan atıcıların atış gözünün sol, sol elini kullanan atıcıların atış gözünün sağ olma ihtimali vardır.

Doğru Nişan

Göz, gezin üst kenar noktasından, arpacığın silme üst tepesinden hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hatta Nişan hattı denir. Nişan hattını belirlerken dikkat etmemiz gereken en önemli konu gez ve arpacık ayarını düzgün yapabilmektir.

Nişan Hataları

Nişan hattını oluştururken yapılan belli başlı hataları iki ana başlıkta toplayabiliriz.

Açısal hata ; Arpacığın gez içerisindeki durumunun sağa-sola, yukarı- aşağı doğru bozulması sonucu oluşan hataya açısal hata denilmektedir.

Paralel Hata ; Nişan alırken gez ve arpacık ayarının tam yapılıp hedef noktasında gez ile arpacığın küçük dairevi hareketler çizmesine Paralel hata denir.

TETİK EZME

Doğru Tetik Ezme ; Silahı kavrayan elimizin işaret parmağının birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetiğin ezilmesi gerekir. Tetiğin ezilmesini en doğru anlatan durum limon sıkarken uygulanan baskının benzerinin yavaş yavaş tetiğe uygulanmasıdır.

Tetik Hataları ; Ateş esnasında tetiğin hızlı çekilerek namlunun aşağıya kaymasına neden olan hataya Tetik hatası denir. Atışta en çok yapılan hatalardan biri olan tetik hatasının yapılmasının belli başlı sebepleri vardır. Tetik hatalarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Aniden tetik çekme

Tetiği çok yavaş çekme

Silahın patlama sesinden etkilenme (ha patladı ha patlayacak endişesi)

Düzensiz tetik çekmek

İstinat boşluğunu almayı unutmak

NEFES TEKNİĞİ

Atış esnasında nefesin nasıl ayarlanması gerektiğinin şöyle açıklayabiliriz. İnsan günlük hayatında nefes alıp verirken hiçbir zaman bunun farkında bile olmaz. Oturur, kalkar, yürür, konuşur ve hata uyur ama verdiği nefesin farkında bile değildir. Atış esnasında da bunun böyle olması gerekmektedir. Atıştan önce atış heyecanını yenmek için bir iki defa derin nefes alınarak sakinleştikten sonra normal nefes alıp vermeye devam edilebilir.

Nefes almaya başlanır

Nefes alırken kol nişan hattına doğru kaldırılır

Nefes alma işlemi biter ve hedefin hafif üzerine nişan alınır

Ağızdan nefes verirken nişan hattı hedefe doğru indirilir

Nefes verme işlemi sona erer ve nefes tutarak nişan hattı oluşturulmuş olur

Vücuttaki salınımın durması için nefes almadan bir iki saniye beklenir

Daha sonra tetiğe artan oranda baskı yapılarak tetik düşürülür

Silah ateşlendikten sonra namlu hedefte bir iki saniye beklenir ve silah indirilerek normal nefes alıp vermeye devam edilir.

DURUŞ TEKNİĞİ

Duruş tekniği atış şekline göre değişmektedir. Atış esnasında duruşumuz olabildiğince dengeli ve rahat olmalıdır. Ayaklarımızın bir omuz genişliğinde açılması vücut ağırlığını iki ayağa dağıtabilmek için önemlidir.

Bacakları kırmadan dik bir şekilde atış yapmamız gerekmektedir. Silahı tutan kolumuzun kesinlikle kırılmaması ve diğer kolumuzun ise atış yapan kolumuzdaki eklem boşluklarını alırcasına önden arkaya doğru hafifçe çekmesi gerekmektedir. İki kolumuz vücudumuzun tam ortasında buluşmalı ve atış yapmak için göz hizasına kadar kaldırılmalıdır. Başımız dik ve hedefe bakar olmalıdır. Atış sırasında silahın gez ve arpacığını gözümüz hizasına getirmeliyiz. Yoksa kafamızı gez ve arpacığa göre ayarlarsak nişan hattını net olarak oluşturmamış oluruz ve böylelikle atışımız hedeften sapar.

UYGULAMALI ATIŞ SINAVI TEORİK BİLGİ

SİLAHLA ATIŞ HATALARI VE ATIŞ ANALİZİ

Aşağıdaki resimde yaptığınız atışlar sonucu elde ettiğiniz isabetler ile ilgili bir analiz sunulmuştur. Yaptığınız atışlarda hedefte vurduğunuz bölgeye göre atışta yaptığınız hatayı daha iyi anlayacak ve buna göre atışınızı düzeltebileceksiniz. Bu nedenle resimde ki bilgileri lütfen dikkatli inceleyiniz. Atışlarınız ile ilgili sorularınızı sayfa altında ki yorum bölümümüzden sorabilirsiniz.