Kişi Koruma Nedir? Kişi Koruma Hakkında Herşey

Kişi Koruma Nedir? Kişi Koruma Hakkında Herşey

Kişi (yakın) koruma; önemli kişinin ikametgah ve işyeri ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı yada ani gelişen program veya seyahatlerinde, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre güvenliğinin sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere denir.

Korumanın Amacı

1- Önemli kişiyi bedensel bir zarardan ve hayatını tehlikeye sokacak; ölüm tehditleri, kaçırma, silahlı saldırı gibi durumlardan korumak,

2- Kendisini rahatsız edici ve utandırıcı sözlü saldırılarda bulunulmasını, elbiselerinin kirletilmesini, saldırganın teşhirde bulunmasını ve kişiyi toplum karşısında küçük düşürecek durumların oluşmasının önlenmek,

3- Önemli kişinin normal günlük işlerini aksatmadan güvenliğini sağlamak,

4- Korunan kişinin günlük hayat akışını kısıtlamadan güvenliğini sağlamak.

Koruma Görevinin Aşamaları

1.Daima beklenen muhtemel bir tehlike vardır. Bu ihtimali her zaman göz önünde bulundurup koruma düzenini buna göre kurmak gerekir.

2.Muhtemel tehlike anında önemli kişinin(V.I.P) zarar görmeden geçebileceği alternatif bir yol seçimi yapmak gereklidir.

3. Muhtemel bir tehlikeyi kaldırmak ve bertaraf etmek. Bunu yapabilmek için öncelikle tehlikenin ne olduğunu, zarar verme kabiliyetini, nereden, ne zaman ve nasıl gelebileceği ve ne tür silahlar kullanılabileceğinin analizi yapılmalıdır.

4. Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek. Önemli kişiye karşı yönelmiş olan mevcut bir saldırıyı ve saldırganları en uygun yöntemi kullanarak önemli kişiye ve başkalarına zarar vermeden savmak gerekir.

Kişisel Fiziki Güvenlik

Kendini tehlikede hisseden ve muhtemel bir saldırıya maruz kalacağını bilen kişilerin, kendilerinin ve mallarının etkin bir şekilde korunması ve güvenliklerinin sağlanması için kişisel fiziki ve teknolojik tedbirler almasına kişisel fiziki güvenlik denir. Bu tedbirler tehlikeleri, önceden algılayacak ve erken müdahale sağlayacak nitelikte olmalıdır. Bina ve kişi koruma da bu teknolojik araç ve sistemlerden yararlanılır.

Geniş bilgi için; Güvenlik Sistem ve Cihazları Dersi ve Güvenlik Tedbirleri Dersinin ilgili konularına bakınız.

Kişi(Yakın) Koruma Düzenlerinde İş Bölümü 

Kişi koruma hizmetinde yürütülen görevlerin belli uzmanlık dallarına göre yürütülmesi gerekmektedir. Dünyada en büyük yakın koruma organizasyonları; yakın koruma ekibi, keşif istihbarat ekibi, öncü-eskort ekibi, karşı saldırı ekibi (CAT), keskin nişancı ekibi, eğitim ekibi, destek ekipleri olmak üzere yedi bölümden meydana gelmektedir.

Destek ekipleri ise bomba arama ve imha ekibi, ilk yardım ekibi, ulaşım-ikmal-bakım ekibi, can kurtarma ve sualtı ekibi, elektronik teknik dinleme ve karşı koyma ekibi, irtibat ve muhabere ekibi, protokol ekibi, olay yeri inceleme, araştırma ve istihbarat ekibidir.

Koruma Personeli Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinde kişi korumasında görevlendirilecek şahıslarda bulunması gereken ideal özellikler açık şekilde belirtilmiştir. Bunlar;

25-35 yaşlar arasında olanlar. Genç bir kişinin hareket kabiliyeti kadar yaşlı kimsenin tecrübe ve olgunluğuna ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.

Bedenen ve ruhen normal ölçüler üzerinde, fiziki zorluklara dayanma kapasitesine sahip, herhangi bir sağlık problemi olmayan kişiler.

Korunacak kişinin hayatı ve fiziki güvenliği söz konusu olduğunda önemli kişinin güvenliği için çalışacak ve hayatta kalabilecek şekilde kendini geliştirenler.

Belirli bir eğitim ve kültür seviyesinde, ayrıca ikili ilişkileri iyi olan şahıslar.

Görev bilincine sahip, disiplinli ve ketum kişilerden olmalıdır.

Koruma Ekipleri

Koruma ekipleri korunacak kişinin konumuna göre basit olarak şekillendirilebileceği en geniş şekilde de kurulabilmektedir. Kapsamlı bir koruma düzeni şu ekiplerden oluşmaktadır.

1. Yakın Koruma Ekibi, 2. Keşif İstihbarat Ekibi, 3. Öncü-Eskort Ekibi, 4. Karşı Saldırı Ekibi (CAT), 5. Keskin Nişancı Ekibi, 6. Destek Ekipleri, 7. Eğitim Ekibi

Destek Ekipleri ise şu şekilde sıralanmaktadır. 1.Bomba Arama ve İmha Ekibi, 2.İlk Yardım Ekibi, 3.Ulaşım-İkmal ve Bakım Ekibi, 4.Cankurtarma ve Sualtı Ekibi, 5.Elektronik Teknik Dinleme ve Karşıkoyma Ekibi, 6.İrtibat ve Muhabere Ekibi, 7.Protokol Ekibi, 8.Olay Yeri İnceleme, Araştırma ve İstihbarat Ekibi)

Yakın Koruma Ekibinin Yapılanması

Koruma personelinin amacı; önemli kişiye gelebilecek zararları engellemek ve hayatını tehlikeye sokabilecek durumlardan uzak tutmak, rahatsız edici durumlardan korumaktır. Personel yapısı bu görevi eksiksiz yürütebilecek şekilde oluşturulmalı, unvanlar ve yürütecekleri görevleri de birbirine müdahale etmeyecek şekilde tanımlanmalıdır.

Yakın koruma ekibi, kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapan ekiptir. Ekibi oluşturan görevliler şu şekildedir; koruma amiri, ekip emiri(şefi), koruma görevlileri, sürücüler (makam ve ekip sürücüsü).

Koruma Amiri

a) Koruma amirinin özellikleri

 1. Ekibini her türlü durumda yönlendirebilecek ve ikna edebilecek bir liderlik vasfına sahip olmalıdır.
 2. Emri altında çalışan personel ile en verimli hizmeti üretebilecek bir yöneticilik sergilemelidir.
 3. Kendisine tevdi edilen koruma görevini planlı ve sistemli çalışarak eksiksiz yerine getirmelidir.
 4. Konusunda uzman olan bir korumacı olmalıdır.
 5. Gelişen olaylara karşı olayı en kısa sürede tanımlayıp, en uygun çözüm yolunu üretebilmelidir. Yapılabilecek saldırılar anlık gelişeceğinden savunma hattını da anlık karar ile oluşturmalıdır.
 6. Personelini kabiliyetleri ve özel hayatları yönünden çok iyi tanımalı, görevlendirme yaparken bu bilgileri kullanmalıdır.
 7. Ekibinin birlik ve beraberliğini sağlayabilecek bir otorite tesis etmelidir.
 8. Görevi gereği irtibatlı olması gereken taraflarla iyi bir sosyal ilişki kurmalıdır.
 9. Yeni koruma teknikleri geliştirebilecek kadar yenilikçi ve işini seven biri olmalıdır.
 10. Görev esnasında oluşan olumsuzluklardan ders çıkartıp, gerekli değişiklikleri yapabilmelidir.
 11. Görev yaptığı şehirdeki ve özellikle günlük güzergahlar üzerinde bulunan tüm ana ve yan yolları, hastaneleri, kolluk kuvvetlerini ve önemli olan diğer mevki, kurum ve kuruluşları bilmelidir. Buraların giriş ve çıkış kapıları hakkında önceden bilgi sahibi olmalıdır.

b) Koruma amirinin görevleri

 1. Koruma ekibinin planlanması, idare edilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.
 2. Görevlendirme planı yaparken personelin; kabiliyetini, tecrübesini, davranışını, bilgisini, hal ve tavrını göz önünde bulundurmalıdır.
 3. Korunan kişinin özel kalem müdürü veya sekreteri ile irtibatta bulunup, programlar hakkında bilginin zamanında verilmesini sağlamalıdır.
 4. Göreve sevk edilen koruma ekibinin görevini eksiksiz yapmasından sorumludur.
 5. Bir olay halinde nasıl hareket edileceğine dair koruma konusunda diğer birimlere bilgi vermelidir.
 6. Gidilecek yer ile ilgili öncü çalışması yaptırır.
 7. Korunan kişiye yönelik tehdit unsuru taşıyan istihbari bilgilerin ilgili ünitelerden elde edilmesini ve ekibe aktarılmasını sağlar.
 8. Korunan kişi ile irtibatta olur ve gerektiğinde güvenlik brifingi verir, güvenliğin önemini açıklar.
 9. Koruma personeli arasında hiçbir şekilde ayrıcalık yapmaz.
 10. VİP aracının sağ önünde oturur. Görevde olan tüm ekiplerle irtibattadır.
 11. Koruma Amiri ; Tim amiri, Keşif Tim amiri ve C.A.T. Timi amiri ile görevin niteliğine göre taktiksel değerlendirme yapar.
 12. Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer alır. (Solak bir koruma amiri solunda yer alabilir)
 13. Yakın Koruma Ekibinde kullanılan her türlü malzeme ve teçhizattan birinci derece sorumludur. (Araçlar, silahlar, telsiz v.b yardımcı malzemeler)
 14. Yakın koruma ile ilgili gelişen ve değişen taktik ve teknolojiyi takip ederek, kendi görevine uyarlamalıdır.
 15. Oluşabilecek ihtiyaçlara göre personeli için mutat aralıklarla atış ve taktik kurs planlaması yapar.
 16. Protokol ve görgü kurallarını çok iyi bilmelidir.
 17. Yakın koruma ile ilgili mevzuata hakim olmalı, yetki ve sorumluluklarının sınırını bilmeli ve ekibini buna göre eğitmelidir.

Ekip Amiri

a) Ekip amirinin özellikleri

 1. Koruma amiri olmadığı durumlarda onun yerine görev yapabilecek konum ve hazırlıkta olmalıdır.
 2. Koruma amirinin sahip olması gereken tüm özelliklere sahip olmalıdır.

b) Ekip amirinin görevleri

 1. Koruma ekibine, koruma amirinden aldığı taktik ve talimatları verir.
 2. Yakın koruma ekibinden, koruma amirine karşı sorumludur.
 3. Harekat Değerlendirme Merkezi ve görevli diğer ekiplerle devamlı irtibattadır. Koruma aracının sağ önünde oturur.
 4. Koruma ekibini denetler, oluşumu kontrol ederek açıkları diğer elemanları uyararak kapatır, kalabalık koruma organizasyonlarında oluşumun dışında yer alır. Beş kişilik bir organizasyonda, korunanın solunda ilerler.
 5. Koruma amirinin bulunmadığı zamanlarda onun görevini üstlenir.
 6. Koruma amirine taktiksel durumlar hakkında bilgiler verir.
 7. Koruma amirine yada vekiline görevin icrası hakkında bilgi verir.
 8. Korumaların görevlere sevklerini düzenler.
 9. Günlük koruma programlarını hazırlar.
 10. Kendi vardiyasındaki personelin disiplininden sorumludur.
 11. Harekat ve değerlendirme merkezinde bulunan kayıt defterinin tutulmasını denetler.

Koruma Görevlileri

a) Koruma görevlisi ve özellikleri

 1. Önemli kişiyi her türlü tehlikelerden koruyabilecek fiziki kondisyonu yüksek, ani karar verebilme yeteneğine sahip, yakın koruma ile ilgili her türlü plan ve programı uygulama yeteneğine sahip olmalıdır. 
 2. Yakın koruma hususunda deneyim sahibi olmalı, görevini sevmelidir.
 3. Protokol ve görgü kurallarını çok iyi bilmelidir.
 4. Tahrip, sabotaj ve aramalarda bilgili olmalıdır. Özellikle öncü istihbarat ekibinde bulunan personelin şahıs, bina, arazi, orman, mağara, mesken, mahal ve kırsal yerleşim alanlarının aranmasında uzman olması gerekir.
 5. İlk yardım bilgisi olmalıdır.
 6. Yarı otomatik ve tam otomatik bütün silahları çok iyi kullanmalı ve atışları isabetli olmalıdır.
 7. Meydana gelebilecek tehlikeleri paniğe kapılmadan, soğukkanlılıkla bertaraf edebilmelidir.
 8. Görevini icra ederken utandırıcı ve küçük düşürücü hareketlerden kaçınmalıdır.
 9. Koruma personeli özel yaşantısına dikkat ederek, kendisinden dolayı önemli kişiye zarar gelmesine neden olmamalıdır.
 10. Üstlerine karşı itaat ve disiplin anlayışı içerisinde görev yapmalıdır.
 11. Dayanışma ve işbirliği içinde olmalıdır.
 12. Yakın savunma tekniklerini uygulayabilecek kabiliyette olmalıdır.

b) Koruma görevlisinin görevleri

 1. Yakın koruma ekibi içerisinde kendisine verilen görevleri eksiksiz yerine getirmelidir.
 2. Görevi ile ilgili yetki ve sorumluluklarının sınırını bilmelidir.
 3. Görevle ilgili olarak teşhis ettiği konuları usulüne göre ilgililere rapor etmelidir.
 4. Yakın koruma konusunda gerekli bütün eğitimleri almış olmadır.
 5. Her türlü haberleşme, ulaştırma vasıtalarını ve kendisine zimmetlenen tüm teçhizatı iyi tanımalı ve kullanabilme kabiliyetine sahip olmalıdır.
 6. Göreve götürülen teçhizatın tam ve eksiksiz olmasına dikkat etmelidirler. Belirli aralıklarla bakımlarını yapmalı/yaptırmalıdır.
 7. Ani tehlikelere karşı savunma refleksleri iyi olmalıdır.

 

Sürücüler

Yakın koruma hizmetlerinde oluşan en büyük hatalardan birisi de önemli kişinin sürücüsünün koruma görevlilerinden birisi olmayışıdır. Araç sürücüleri koruma konusunda gerekli eğitim almadıklarından, koruma kuvvetlerinin teknik ve taktiklerini bilememekte ve herhangi bir olay anında koruma görevlilerinin işini zora sokabilmektedirler. Koruma görevlileri ile araç sürücüsünün uyumlu çalışması yürütülen hizmette oluşabilecek sorunları en aza indirecektir.    

a) Sürücülerin özellikleri      

 1. Araç sürücüsü mutlaka gerekli yakın koruma eğitimi almış olan personel arasından seçilmelidir.
 2. Koruma sürücülüğü ve ileri derece sürücü eğitimi almış olmalıdır.
 3. Fiziksel ve psikolojik olarak yakın koruma hizmeti yürütebilecek bir yapıya sahip olmalıdır.
 4. Yakın koruma görevlilerinin sahip olması gereken diğer bütün özelliklere asgari düzeyde sahip olmalıdır.

b) Sürücülerin görevleri

 1. Sürücü aracına ait bütün özellikleri ve kullanım şekillerini çok iyi bilmeli ve mutat aralıklarla kullanarak aktif olup olmadığını tecrübe etmelidir.
 2. Sürücü aracını her durumda her an hareket edecek şekilde hazır bulundurmalıdır.
 3. Programlanan kalkış saatinden 30 dakika önce aracını hazır bulundurmalı, hareket saatinden 15 dakika öncede aracın motorunu çalıştırmalı, korunan kişinin gideceği yere ulaştığı yönünde bilgi gelinceye kadar kapıdan ayrılmamalı ve aracı çalışır vaziyette bulundurmalıdır.
 4. Araç içerisindeki aksesuarları kullanılır vaziyette tutmalı, eksiklikleri gidermelidir.
 5. Aracın servis bakımlarını ve diğer mutat bakımlarını zamanını geçirmeden yaptırmalıdır.
 6. Koruma görevlileri gibi bütün haberleşme cihazlarını ve silahları kullanabilmelidir. Araç telsizi ve sirenlerinin çalışır durumda olmalarını sağlamalıdır.
 7. Görev yaptığı şehirdeki ve özellikle günlük güzergahlar üzerinde bulunan tüm ana ve yan yolları, hastaneleri, kolluk kuvvetlerini ve önemli olan diğer mevki, kurum ve kuruluşları bilmelidir. Buraların giriş ve çıkış kapıları hakkında önceden bilgi sahibi olmalıdır.
 8. Bilinen ve muhtemel güzergahlarda araba kullanmış olmalı ve yol üstündeki işaretleri, binaların geceleri değişik göründüklerini bilmelidir.
 9. Tüm acil durum teçhizatının yerinde bulunduğunun ve çalışır durumda olduğunun kontrolünü yapmış olmalıdır. Bütün kapıları kontrol etmeli ve otomatik kilitleri denemelidir.
 10. Aracına ait ruhsat ve kayıt defterinin yerinde olduğundan emin olunmalı, araç ile ilgili gerekli resmi işlemler takip edilmelidir.
 11. Araçlar kullanılmadığı zaman güvenli bir garajda bulundurulmalı, anahtarları kilitli dolapta muhafaza edilmeli, bir yedeği harekat değerlendirme merkezinde bulundurulmalıdır.
 12. Sürücü görev anında telsizini açık tutmalı ve bekleme anında sürekli dinlemede kalmalıdır.

Koruma Hizmetleri İle İlgili Önemli Bilgiler

 1. Suikastların engellenmesi için yapılan tüm çalışmalar neticesinde %100 bir korumanın yapılamayacağı bilinmelidir. Dünya üzerinde kaydedilen tüm teknolojik gelişmeler, terör örgütlerinin ve diğer suçluların işlerini kolaylaştırmakta, yeni saldırı metotları geliştirebilmektedirler. Yakın koruma görevi yürüten kurum ve kişiler de yeni gelişmeleri zamanında ve yerinde tespit etmeli ve savunma taktiklerine uyarlamalıdırlar.
 2. Önemli kişi veya kuruluşun yöneticisi sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için iyi bir güvenlik sistemi oluşturması gerektiğinin bilincinde olmalıdır.
 3. Güvenlik görevlileri konularında uzman, günün teknolojilerine ve tehlikelerine karşı duyarlı, kendilerini yenileyebilen ve güvenlik teknolojilerini kullanabilen kişiler olmalıdır.
 4. Muhtemel tehditlere doğrudan maruz kalmanın ve başkalarının canını ve malını koruma işleminin amatörce yapılacak bir iş olmadığının önemli kişi ve korumalar tarafından iyi idrak edilmesi gerekir.
 5. Güvenlik angarya ve tali bir görev olarak algılanmamalı, nasıl olsa bir şey olmaz mantığından kaçınılmalı, kesin bir saldırının olabileceği düşünülerek koruma düzeni oluşturulmalıdır.
 6. Güvenlik görevlisi kendine güvenen, her türlü eyleme karşı koyabilecek senaryoya hazır olmalıdır.
 7. Tesis koruma hizmetlerinde kişisel inisiyatifleri ikinci planda tutarak, teknolojik güvenliğin sağlanmasına olanak sağlanmalıdır.
 8. İletişim ve haberleşme ağı kullanıma devamlı açık olmalıdır. Kontrol noktaları süzgeç görevini yapmalı, riskleri elemelidir.
 9. Etkin korumanın maliyeti çok yüksek olabilir ancak zaruret durumlarında gereklidir. Eksik yapılan koruma işlemi, telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabilir.
 10. Güvenlik kurallarına tüm personelin riayet etmesi gerekir. İstisnalara yer yoktur. Her kişi ve kuruluşun güvenliği kendi özel şartları içerisinde değerlendirilmelidir.